Styregruppen Badminton Danmark og DGI

Badminton viagra best online store canada Danmarks kontaktperson i Styregruppen mellem Badminton Danmark og DGI er direktør, viagra best online store canada Bo Jensen. 

 

Kontakt Bo Jensen
Mail: boje@badminton.dk

 

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Bo Jensen (Badminton Danmark)

Preben Buchholz (DGI)

Stefan Nielsen (DGI)

Jack Schytt (DGI)

Jan Nielsen (DGI)

Michael Nørbæk (DGI)

Tore Vilhelmsen (Badminton Danmark)

Jens Dall-Hansen (Badminton Danmark)

Jeanette Lund-Clausen (Badminton Danmark)

Jonas Sørig (Badminton Danmark)