Badminton Danmark
Yonex Copenhagen Masters holder pause
Dato: 03-11-2016 13:28
Publiceret af : Jonas Rasmussen
I 2016 og 2017 vil det traditionsrige Yonex Copenhagen Masters ikke blive afviklet. 

Årsagen er ganske enkelt, at Falconer Salen på Frederiksberg har meddelt, at arrangementet ikke vil kunne foregå i salen de kommende år grundet en omfattende renovering, samt et ejerskifte. Det er desværre ikke lykkedes Badminton Danmark at finde andre faciliteter inden for de økonomiske rammer, forbundet har til rådighed. Derfor er arrangementet sat i bero den kommende sæson med.  

Yonex Copenhagen Masters har været forbundets helt store juletrækplaster siden dørene åbnede første gang i Cirkusbygningen i sæsonen 1993, hvor Thomas Stuer-Lauridsen, Camilla Martin og Jon Holst-Christensen/Thomas Lund løb med titlerne. 

Forbundets idé med juleturneringen har gennem årene været at skabe en mere finkulturel sceneoplevelse for badminton, end publikum normalt oplever i en almindelig sportshal. Arrangementet har igennem årene været en stor succes med fyldt sal til specielt finalerne hvert år.

Historien vil fortælle at når julelysene er slukket, julemaden spist og de sidste julesange har fortonet sig, så mærker vi ”Badmintonlysten sætter ind”, og så trækker vi mod København, Frederiksberg, nemlig Falconer Salen, som igen danner rammen om årets højdepunkt for os badmintonelskere, Yonex Copenhagen Masters! 

Men historien har nu taget en drejning og tiden med Yonex Copenhagen Masters er foreløbig en færdigsunget julesalme. 

- Vi ser fremad, og samtidig er vi i forbundet gået i tænkeboks for at revurdere hele konceptet. Vi er ret sikre på, at vi i fremtiden også gerne vil præsentere vores verdensstjerner i andre kulisser end den traditionelle sportshal, hvis spillerne fortsat selv er interesseret i at stille op. Om det lige præcis bliver i samme format som Yonex Copenhagen Masters er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, siger Brian Bach Moesgaard, Eventchef i Badminton Danmark.

Med udsigt til ikke at få lov at ønske god jul og godt nytår ved det traditionsrige Yonex Copenhagen Masters i år. God jul og godt nytår til alle!

Kontakt:
Jonas Kildegaard, presse- og kommunikationsmedarbejder i Badminton Danmark: 27853642

!!! ENGLISH VERSION BELOW !!!

Yonex Copenhagen Masters is put on hold!

In 2016 and 2017, the traditional Yonex Copenhagen Masters will not be played.

The reason is simply that the Frederiksberg Falconer Hall has announced that the event cannot be played in the hall the next few years due to extensive renovations, as well as a change of ownership. Unfortunately, Badminton Denmark has not managed to find other facilities within the economic capabilities of the association and within the immediate budget for this event. Therefore, the Yonex Copenhagen Masters is suspended at least the forthcoming season as well.

Yonex Copenhagen Masters has been the associations big Christmas attraction since its doors first opened at the Circus Building in the heart of Copenhagen in 1993 where Thomas Stuer-Lauridsen, Camilla Martin and Jon Holst-Christensen/Thomas Lund won the first titles in the three presented categories.

The associations idea in relation to this traditional Christmas tournament over the years, has been to create an superior cultural sports experience for badminton, more intimate than the spectators usually experience in an ordinary sports hall. The event has over the years been a great sold out success especially for the finals every year.

History will tell that; “when the Christmas lights are turned off, the Christmas dinner has been enjoyed in every home and the last Christmas songs have faded, then our badminton desire sets in, we then turn to Copenhagen, Frederiksberg, namely the Falconer Hall, that once again is the setting for this year's highlight for us badminton lovers, Yonex Copenhagen Masters!”

But the story has now taken a turn and the wonderful time with Yonex Copenhagen Masters has reached “The End” for now.

- We look towards the future now, while we are rethinking the concept. We are pretty sure that in the future we would like to present our world famous badminton stars yet again in a cultural setting and not only in a traditional sports hall. However, we do need the players interest in the future as well to make this happen. If it will be in the exactly same format as the Yonex Copenhagen Masters of today is not yet decided, says Brian Bach Moesgaard, Event Manager at Badminton Denmark.

With the prospect of not being allowed to wish Merry Christmas and a Happy New Year at the traditional Yonex Copenhagen Masters this year... Merry Christmas and a Happy New Year to all!


Flere nyheder
Læs flere aktuelle nyheder, klik her 

Læs nyheder fra arkivet, klik her 


Sponsorer

 

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Dk-2605 Brøndby

Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
Hovednummer:
70 60 50 76

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?

Cookies