Seniortræneruddannelsen

Det overordnede mål med uddannelsen er at give træneren mulighed for at kunne identificere og sammensætte et træningsmiljø, der gavner aldersgruppen og bevirker at klubben er et attraktivt miljø for seniorspillere.

Seniortræneruddannelsens målgrupper er trænere, der skal forestå klubbernes træning af seniorspillergruppen, der konkurrer på serie 2 til 2.divisionsniveau.

Hvad opnår du?
Efter Seniortrænerkursus 1 og 2 er du i stand til at varetage en trænerfunktion for seniorspillere. Du får stor indsigt i taktik til single og double samt redskaber til holdudtagelse, holdsætning og coaching i kampsituationen samt problematikkerne ved overgangen fra ungdom til senior, og kravene til eliteungdomsspillere.

Vi anbefaler, at kursus 1-2 gennemføres inden for en sæson.

Efter seniortrænerkursus 3 og 4 får du redskaber til teambuilding, fælles værdisætning, konflikthåndtering, en-til-en-samtaler, spillerudviklingsamtaler, individuel målsætning og kendskab til coaching som samtaleform og ledelsesstil og teknisk slagtræning for seniorspillere.

Vi anbefaler, at kursus 3-4 gennemføres inden for 1-2 sæsoner.

Undervisningsformen på kurserne skal hovedsagligt være praktisk anlagt og give kursisterne konkrete redskaber til deres trænervirke.

Optagelseskrav og bestået
For at tage uddannelsen skal du være fyldt 18 år. For at sikre, at du får den korrekte uddannelse, skal kurserne tages i kronologisk rækkefølge. Der er ingen begrænsninger på hvor mange kurser, du kan gennemføre på en sæson. 

Du modtager et kursusbevis ved afslutningen af hvert kursus (det er betinget af, at du har været til stede under hele kurset)

Det er ikke muligt at søge merit med henblik på hurtigere gennemførelse af kurset.

Find dit næste kursus her.

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76

Følg os