Ungdomstræneruddannelsen

Det overordnede mål med uddannelsen er at give træneren mulighed for at kunne identificere og sammensætte et træningsmiljø, der gavner aldersgruppen og bevirker at klubben er et attraktivt miljø for unge.

Ungdomstræneruddannelsens målgrupper er trænere, der skal forestå klubbernes træning af aldersgruppen 13- til 18-årige, der ikke har konkurrence og turneringer som det centrale mål med at spille badminton.

Hvad opnår du?
Efter Ungdomstrænerkursus 1 er du i stand til at varetage en trænerfunktion for de 13- til 18-årige med vejledning fra en erfaren træner. Dvs. du kan planlægge og gennemføre korte træningsforløb på 4-6 uger. 

Efter ungdomstrænerkursus 2 kan du endvidere planlægge og gennemføre en sæsons træningsforløb.

Efter Ungdomstræneruddannelsens sidste kursus er du desuden inde i problematikkerne omkring frafaldet blandt denne gruppe og overgangen fra ungdom til senior – og kan lave tiltag i klubben for at imødegå dette.

Vi anbefaler, at kursus 1-3 gennemføres inden for 2-3 sæsoner.

Undervisningsformen på kurserne skal hovedsagligt være praktisk anlagt og give kursisterne konkrete redskaber til deres trænervirke.

Optagelseskrav og bestået
For at tage uddannelsen skal du være fyldt 15 år. For at sikre, at du får den korrekte uddannelse, skal kurserne tages i kronologisk rækkefølge. Der er ingen begrænsninger på hvor mange kurser, du kan gennemføre på en sæson. 

Du modtager et kursusbevis ved afslutningen af hvert kursus (det er betinget af, at du har været til stede under hele kurset)

Det er ikke muligt at søge merit med henblik på hurtigere gennemførelse af kurset.

Find dit næste kursus her.

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76

Følg os