Talenttræneruddannelsen

Uddannelsen giver træneren kompetencer og færdigheder, så denne kan lave en kvalitetstræning, der er sjov, motiverende, udviklende og bygger på seneste viden inden for aldersrelateret træning.

Uddannelsesforløbet bygger på en helhedstænkning, hvor der er fokus på at udvikle den enkelte spillers badmintonspil og ”Life Skills” samt at udvikle bæredygtige talentudviklingsmiljøer for børn og unge. Således sigter uddannelsen mod at udvikle trænerens kompetencer og færdigheder i forhold til følgende opgaver:
  • Talenttræneren, som træneren på gulvet
  • Talenttræneren, som hovedtræner og vejleder
  • Talenttræneren, som chef og strateg
 
Indholdet på uddannelsen er vidensbaseret, og det er via denne viden, at træneren skal udvikle sin egen praksis. Endvidere ønskes det også, at uddannelsen sikrer, at træneren indgår i udviklende netværk med andre trænere.

Uddannelsen er 3-delt i et grundforløb, temakurser og et mentorforløb og er tænkt til at kunne gennemføres henover en 3- til 5-årig periode. For at starte på uddannelsens første del (grundforløbet) skal træneren have gennemført trænerkursus 1-3 på Basistræneruddannelsen.

Rammebeskrivelse for Talenttræneruddannelsens tre dele:
  • Grundforløb – 3 weekendkurser. Kursisten skal have gennemført basistræneruddannelsen inden starten på grundforløbet, og kurserne skal gennemføres i kronologisk rækkefølge. I alt 3 x 18 lektioner
  • Temakurser – 4 fagspecifikke dagskurser samt et tværfagligt temakursus om træningsplanlægning. Kursisten skal have gennemført grundforløbet inden starten på det første temakursus Og temakurserne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge – dog skal det tværfaglige temakursus gennemføres til sidst. Temakurserne kombineres med prelearning fx via e-læring. I alt 4 x 8/10 timer + 16 lektioner
  • Mentorforløb – et individuelt mentorforløb (enten i eget træningsmiljø kombineret med 2 undervisningssamlinger eller 2 komprimerede forløb af 3-4 dages varighed med undervisning, samtaler og supervision). Andre temaer på forløbet er etik, trænerfilosofi og miljøbesøg. Samlet varighed: 40-50 timer. Adgangskrav – bestået Talenttræneruddannelsens temakurser.

Det anbefales at gennemføre uddannelsens sidste del sammen med DIF Diplomtræneruddannelse, læs mere her.

Kursisterne består som udgangspunkt et kursusmodul ved aktivt fremmøde.

Vil du læse mere om uddannelsen, så klik her eller find dit næste kursus her.
HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os