Matchfixing og betting

Det er afgørende vigtigt i sport, at sportsudøverne kæmper åbent for sejren, og at den kamp er forbundet med usikkerhed om resultatet. Derfor er det også mest spændende at opleve sporten live.

Læs også Badminton Danmarks adfærdskodeks her 

Det er matchfixing, når en eller flere personer udfører handlinger, der medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence. Der kan f.eks. være tale om:

  • Forsætlig manipulation af resultatet
  • Forsætlig underpræstation
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence eller dennes begivenheder
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en konkurrence i en bestemt retning.
Udover matchfixing er der også anden uetisk adfærd, der ikke er lovlig, fordi det er med til at ødelægge sport. Det er:

  • Betting (spil) på konkurrencer, man selv deltager i – det gælder både som udøver, officials eller frivillige med en funktion ved konkurrencen.
  • Misbrug af intern viden, f.eks. ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med betting.
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med idrætskonkurrencen.
  • Forsøg på manipulation.
  • Medvirken til manipulation.
Matchfixing og uetisk betting adfærd er ulovligt og skal indberettes til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixing sekretariat.


Spil til stregen

Badminton Danmark er et af en række specialforbund, der i samarbejde med Team Danmark, DIF, Anti Doping Danmark og Center for ludomani har været med til at udvikle en spillepolitik kaldt Spil til stregen.

Den skal skabe tydelige rammer for gambling i sportsmiljøerne og signalere at pengespil ikke kun er for sjov, men også kan blive et problem.

Sport og pengespil kan hænge sammen, og det betyder, at eliteatleter typisk færdes i en spillekultur. Det er derfor vigtigt, at vi som elitesportsmiljø er med til at skabe rammerne for en balanceret spillekultur.

Et ukontrolleret pengespil har store konsekvenser både for personen og for sporten. Ukontrolleret pengespil har konsekvenser for den sportslige udvikling og præstation, og det kan være en glidebane i forhold til matchfixing.

Dine genveje

Spil spillet - stop matchfixing
Læs om Kulturministeriet, Danmark Idrætsforbund, Danske Spil og Danish Online Gaming Associations kampagne mod matchfixing, spil på egne kampe og misbrug af intern viden - www.stopmatchfixing.dk.

Se de gældende regler i DIF Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd - klik her.

Badminton Danmarks Adfærdskodeks, matchfixing og anden uetisk adfærd
Bliv klogere på reglerne omkring matchfixing og anden uetisk adfærd klik her 

Badminton World Federations Code of Conduct of Participants in relation to Betting, Wagering and Irregular match results, klik her 

Klubbesøg
Badminton Danmark arrangerer gerne et informationsmøde i jeres klub, hvis I ønsker yderligere information om matchfixingreglerne. Kontakt os her, hvis I vil høre mere.

Find svar på det meste - FAQ
Find svar på de hyppigst adspurgte spørgsmål,  klik her

Kontakt
Badminton Danmark har nedsat en matchfixing beredskabsgruppe, der hjælper med information, besvarer spørgsmål og er til rådighed ved konkrete sager.

Badminton Danmarks beredskabsgruppe:
Olaf Fangel - telefon 21 75 48 89 eller Olaf.fangel@webspeed.dk
Kim Hansen, holdturnering - telefon 40 40 94 45 eller kiha@badminton.dk
Jens Meibom, sportschef - telefon
40 27 23 26 eller jeme@badminton.dk
Steen D. Sørensen, steendalsgaards@gmail.com  

Har du oplevet noget?
Oplysninger om matchfixing eller ulovlig betting rapporteres til:

Danmarks Idrætsforbund
Telefon 70 70 70 94 eller mail@stopmatchfixing.dk. 
Sager i internationalt badminton indberettes også til Badminton World Federations whistleblower-system

HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os