Badminton Danmarks adfærdskodeks

Badminton Danmark har formuleret et kodeks for adfærd i dansk badminton.

Badminton Danmarks grundholdning er at hævde idrættens ånd og integritet, hvilket indebærer en overholdelse af idrættens grundlæggende værdier i etik, fair play, accept af evner, ærlighed og redelighed.

Badminton Danmark påtager sig ansvaret for at give forbundets medlemmer mulighed for at dyrke idræt i rammer, der i enhver henseende respekterer basale menneskerettigheder blandt andet i forhold til race, køn, alder og social status.

Badminton Danmark sætter det hele menneske i centrum for badmintonsporten, således at sporten i bredeste forstand fremhæver den enkeltes forståelse for fællesskabet samt fællesskabets respekt for den enkelte.

Badmintonsporten i Danmark er en integreret del af dansk sport og af international badminton. Badminton Danmark er også med til at sikre, at dansk badminton indfrier værdierne hos de idrætsorganisationer, der lægger grunden for dansk badminton.

Badminton Danmark ønsker, at alle spillere og officials sætter sig ind i de regler og de forventninger, idrætsorganisationerne har til deres medvirken i sporten. Derfor har vi samlet nogle af de gældende dokumenter.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark (TD) har besluttet et ”Etisk kodeks for dansk konkurrence-idræt”. Det anviser handlinger og holdninger, som kendetegner de udøvere, trænere, officials og andre involveret i idræt, der søger idrættens positive værdier - klik her  

Badminton World Federation (BWF) tydeliggør, hvad der er ønsket og ikke ønsket adfærd af badmintonspillerne ved turneringer i “Player’s Code of Conduct”. Overtrædelser af reglerne medfører bøder. Læs mere om forventningerne til dig - klik her 

BWF har på tilsvarende vis også beskrevet i ”Code of Conduct for Coaches, Team and Technical Officials”, hvad der forventes af trænere, badmintonhold og officials ved turneringerne - klik her 

Den internationale olympiske komite (IOC) giver adfærdsvejledning i forhold til fem områder: værdighed, integritet, god ledelse og ressourcer, kandidaturer, relationer med landene samt fortrolighed - klik her 


DET VIGTIGSTE!

Det skal være sjovt, spændende og udviklende at spille badminton i Danmark.

Det skal være interessant og udfordrende at prøve sig selv af og vinde de kampe, som færdigheder og træning giver mulighed for.

Det skal være muligt at tage fat i udfordringerne og det lange slid med at komme til tops i international badminton.

Og det skal alt sammen foregå på en fornuftig måde med idrættens positive værdier i centrum.

HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os