Medlemskontingent

Badminton Danmark og kredse har d. 8. juni 2013 vedtaget et nyt medlemskontingent for medlemsklubberne.

Kontingentet er aktivitetsbaseret - dvs. klubbernes kontingent afspejler deres forbrug og aktivitetsniveau. Med udgangspunkt i et aktivitetsbarometer inddeles klubberne i 3 kategorier (A, B og C) alt efter aktivitetsniveau, hvilket vil blive registreret via BadmintonPeople. Se kontingentsatser i boksen til højre og følg desuden med i aktivitetsbarometret på BadmintonPeople. 

Det skal være med til at:
• skabe de bedste vilkår for landets badmintonklubber med et billigere medlemskontingent, der afspejler klubbens aktivitetsniveau

• synliggøre og give indsigt i de aktivitetstilbud, vi stiller til rådighed for klubberne og lancerer et aktivitetsbarometer

• fjerne administrative opgaver og gøre det nemmere for jer ved at kontingentbetalingen i fremtiden foregår via badmintonportalen BadmintonPeople.

Den næste tid bruges på at forberede overgangen til det nye medlemskontingent og der kan fortsat forekomme enkelte ændringer til aktivitetsbarometret.

Derudover skal aktive turneringsspillere indløse licens.
 Licensprisen er følgende:

Kategori A: 350 kr.
  - Spillere i DH-turneringen eller ved tilmelding til en senior elite-turnering
  - Ungdomsspillere ved tilmelding i Elite-rækken

Kategori B: 100 kr.
 - Spillere der har deltaget i en af de 2 øverste kredsserier 2 gange og som ikke allerede har en A-licens

Hvis du vil vide mere om licens, klik her  

Tjek jeres nye kontingent
Gå ind på BadmintonPeople og se, hvad det nye medlemskontingent vil betyde for din klub - klik her. OBS: Du skal være logget ind på din profil før du klikker på linket.

Se også nærmere på det aktivitetsbarometer der bestemmer, hvilken kategori din klub tilhører -  klik her.

 
Kontingentsatser
Niveau A klub
Grundkontingent: 2.000 kr.
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer) 35 kr.

Niveau B klub
Grundkontingent: 1.500 kr.
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer) 25 kr.

Niveau C klub
Grundkontingent (1-100 medlemmer): 1.250 kr.
Grundkontingent (101-250 medlemmer): 2.250 kr.
Grundkontingent (251-500 medlemmer): 2.750 kr.
Grundkontingent (501-2000 medlemmer): 3.250 kr.
Ingen betaling pr. medlem.


Idrættens forsikringer
BD medlemsklubber er dækket idrættens 5 fælles forsikringer. Idrættens forsikringer er en kollektiv ordning og obligatorisk for alle medlemsklubber.
Alle medlemsklubber betaler 3,71 kr. pr medlem og forsikringsgebyret opkræves sammen med kontingentbetalingen. Vil du læse mere om Idrættens forsikringer, så klik her.


Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Dk-2605 Brøndby

Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
Hovednummer:
70 60 50 76

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?

Cookies